Foto's
Laatste nieuws
Kalender

MAAND ARCHIEF

Oudervereniging

BS Buurse heeft een oudervereniging. Alle ouders of verzorgers die een kind op onze school hebben zijn lid. Het bestuur vergadert elke twee maanden. Bij deze vergaderingen is tenminste één teamlid aanwezig. Wanneer het jaarverslag van de Oudervereniging klaar is, kunnen ouders deze op school inzien. De taak van de oudervereniging is het organiseren en ondersteunen van diverse activiteiten. De ouders geven o.a. ondersteuning bij het organiseren van de  kerstviering, schoolreisjes en de  slotavond groep 8. De oudervereniging organiseert jaarlijks een sportdag voor alle leerlingen van de school. In december organiseert de oudervereniging de oliebollenactie, waarbij de opbrengst geheel ten goede van de kinderen komt. De oudervereniging brengt ook advies uit aan de medezeggenschapsraad.

De oudervereniging vraagt jaarlijks een (vrijwillige) ouderbijdrage van elke ouder die bij ons een kind op school heeft. De jaarlijkse bijdrage is vastgesteld op € 32,50 per kind. Met dit geld worden allerlei extra (buitenschoolse) activiteiten betaald.

De namen en een aantal telefoonnummers van de leden van de oudervereniging zijn te vinden in de schoolgids.

De vergaderdata van de OV zijn te vinden in de ouderkalender.

 

CONTACT

basisschool Buurse
de Noor 101
7481RL Buurse
Tel.: 053-5696363
E-mail: directie@bsbuurse.nl

facebook