Buurse is een grensdorp. De grens met Duitsland ligt hemelsbreed nog geen drie kilometer van onze school. Dat betekent dat veel van onze leerlingen geregeld in aanraking komen met de Duitse cultuur en taal.
Sinds schooljaar 2016/2017 nemen wij daarom deel aan het project ‘Buurtaal jong leren – Die Nachbarsprache jung lernen‘. Het algemene uitgangspunt van dit project is om de leerlingen aan de Duitse en Nederlandse kant van de grens al op jonge leeftijd actief kennis te laten maken met de taal en cultuur van ‘de buren’. Door met elkaar te kunnen communiceren, kunnen we elkaar beter begrijpen en respecteren.
Op BS Buurse worden Duitse lessen/lessen Duits gegeven door een daarin geschoolde leerkracht. De lessen worden gegeven aan de groepen 1 t/m 6. Ten minste twee keer per schooljaar vindt er een uitwisseling plaats met leerkrachten en leerlingen van de
 Katharinenschule in Alstätte. Wij zijn hiermee een Euregio profielschool.