Op BS Buurse werken wij allemaal hard om op onze school een veilig en positief pedagogisch klimaat te bieden. Iedereen dient zich op onze school veilig en gerespecteerd te kunnen voelen. Wij zien dit als de basis voor elk kind om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Vanuit de veilige en positieve basis kunnen kinderen met vertrouwen uitdagingen aangaan en initiatieven ondernemen. Wij betrekken de hele schoolgemeenschap bij het creëren en behouden van het goede pedagogisch klimaat. Iedereen draagt bij aan het realiseren en bewaken van de drie basisvoorwaarden: relatie, competentie en autonomie. In een positief klimaat, waarin deze drie basisvoorwaarden recht wordt gedaan, weet iedereen dat hij/zij zichzelf mag zijn, iets bij mag dragen en altijd op iemand terug kan vallen als iets (nog te) moeilijk is. Hierdoor durven kinderen risico’s te nemen en grenzen te verleggen, waardoor zij zich sterker kunnen ontwikkelen. Een goed pedagogisch klimaat hebben is één, een goed pedagogisch klimaat houden vraagt dat we er steeds aandacht voor hebben. Met de kinderen bespreken wij daarom regelmatig het klimaat in de groep en op school, hoe iedereen daar een positieve bijdrage aan kan leveren en wat er eventueel nodig is om het pedagogisch klimaat nog beter te maken.