Schoolvakanties 2021/2022

Herfstvakantie 18-10-2021 t/m 22-10-2021
Kerstvakantie 27-12-2021 t/m 07-01-2022
Voorjaarsvakantie 21-02-2022 t/m 25-02-2022
Paasvakantie 18-04-2022    
Meivakantie 25-04-2022 t/m 06-05-2022
Hemelvaartvakantie 26-05-2022 t/m 27-05-2022
Pinkstervakantie 06-06-2022    
Zomervakantie 11-07-2022   19-08-2022

Vakantieregio’s
Regelmatig worden door ouders vragen gesteld over het vakantierooster en de afwijkende vakanties t.o.v. de regio Noord, waarbij Haaksbergen hoort. Deze afwijking heeft de volgende oorzaak:
De vakanties worden in Haaksbergen samen met alle basisscholen, het Assinklyceum en de gemeente Haaksbergen vastgesteld door een werkgroep. Het Assinklyceum heeft vestigingen in Haaksbergen, Neede en Eibergen en daarmee in de regio Noord en Midden. Elk jaar stelt de overheid voor elke regio de vakanties vast. Dat kan dan betekenen dat de vakanties in de beide regio’s erg verschillend zijn. Nu hebben het Assinklyceum en de basisscholen in beide gemeentes vrijstelling van het Ministerie OCW om de vakanties zo aan te passen dat in beide gemeentes de vakanties van het voortgezet- en basisonderwijs op elkaar aansluiten in het belang van de ouders. Dit betekent concreet dat in Haaksbergen soms wordt afgeweken van de landelijke richtlijnen en soms in Neede of Eibergen. Daarom is het altijd goed om op de site van de school of op de site van gemeente Haaksbergen te kijken. De MR moet uiteindelijk instemmen met het voorstel.

 

Vrije dagen 2021/2022

Woensdag 22-09-2021
Dinsdag 16-11-2021
Vrijdag 25-03-2022
Vrijdag 08-07-2022*

*Vrijdag 08-07-2022 is een calamiteitendag. Mocht er in de loop van het schooljaar geen gebruik gemaakt zijn van de calamiteitenuren, dan hebben de leerlingen op deze dag vrij. Wij laten dit tijdig weten in de nieuwsbrief.

Vrije middagen 2021/2022

Vrijdagmiddag 10-09-2021
Vrijdagmiddag 03-12-2021
Donderdagmiddag 23-12-2021*
Vrijdagmiddag 24-12-2021
Vrijdagmiddag 18-02-2022
Vrijdagmiddag 15-04-2022
Vrijdagmiddag 22-04-2022

* Op donderdagmiddag/-avond 23-12-2021 worden de kinderen om 17.30 uur weer terug op school verwacht voor de kerstviering.