Schoolvakanties 2021/2022

Herfstvakantie 18-10-2021 t/m 22-10-2021
Kerstvakantie 27-12-2021 t/m 07-01-2022
Voorjaarsvakantie 21-02-2022 t/m 25-02-2022
Paasvakantie 18-04-2022    
Meivakantie 25-04-2022 t/m 06-05-2022
Hemelvaartvakantie 26-05-2022 t/m 27-05-2022
Pinkstervakantie 06-06-2022
Zomervakantie 18-07-2022 26-08-2022

Vakantieregio’s
De gemeente Haaksbergen hoort in de vakantieregio Noord van het Ministerie van OCW. Eerder werden de vakanties in de gemeente Haaksbergen vastgesteld in samenspraak met het Assink Lyceum. Deze school voor voortgezet onderwijs heeft naast haar locatie in Haaksbergen ook locaties die in de vakantieregio Midden staan. Het kon daarom voorkomen dat de schoolvakanties van de basisscholen in de gemeente Haaksbergen afweken van de data van vakantieregio Noord. Het Ministerie van OCW had daarvoor in 1992 een ontheffing verleend. In september 2021 heeft het Ministerie aangegeven dat deze ontheffing niet meer geldig is. Wij hebben daarom de data van de zomervakantie aan moeten passen om deze in overeenstemming te brengen met de regio Noord.

Vrije dagen 2021/2022

Woensdag 22-09-2021
Dinsdag 16-11-2021
Vrijdag 25-03-2022
Vrijdag 08-07-2022*

*Vrijdag 08-07-2022 is een calamiteitendag. Mocht er in de loop van het schooljaar geen gebruik gemaakt zijn van de calamiteitenuren, dan hebben de leerlingen op deze dag vrij. Wij laten dit tijdig weten in de nieuwsbrief.

Vrije middagen 2021/2022

Vrijdagmiddag 10-09-2021
Vrijdagmiddag 03-12-2021
Donderdagmiddag 23-12-2021*
Vrijdagmiddag 24-12-2021
Vrijdagmiddag 18-02-2022
Vrijdagmiddag 15-04-2022
Vrijdagmiddag 22-04-2022

* Op donderdagmiddag/-avond 23-12-2021 worden de kinderen om 17.30 uur weer terug op school verwacht voor de kerstviering.