Kindpakket

De gemeente Haaksbergen vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Bijvoorbeeld door te sporten of door deel te nemen aan een cursus. Deze zaken kosten geld. Specifiek voor kinderen zijn soms de kosten voor school, zwemlessen of een fiets een probleem. Voor inwoners van Haaksbergen met een laag inkomen kan de gemeente een bijdrage in deze kosten leveren. Dat gaat via het kindpakket. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij de organisatie De Noaberpoort: https://www.noaberpoort.nl/Kindpakketenminimabeleid.

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld Haaksbergen wil dat alle kinderen mee kunnen doen. Voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar helpt Leergeld met bijvoorbeeld gymkleding, een laptop of een fiets. Leergeld geeft deze goederen in natura, u krijgt dus geen geld. Een vrijwilliger van Leergeld komt bij u thuis om uw situatie te bekijken; wat zijn de dingen waar uw kind nu niet aan mee kan doen? Wat kunnen andere instanties, zoals de gemeente voor u doen? En wat kan Leergeld voor u doen?
Voor meer informatie of een afspraak voor een huisbezoek belt u met de coördinator van Leergeld op 06-33565362. Zij is bereikbaar op maandag van 9:00 tot 17:00 uur en op woensdag en vrijdag van 19:00 tot 20:00 uur. Of mail naar info@leergeldhaaksbergen.nl. Voor meer informatie kijk op https://www.leergeld.nl/haaksbergen.