Continurooster

Op maandag tot en met vrijdag zijn de schooltijden voor alle groepen van 8.30 uur tot 14.15 uur
Vanaf 8.20 uur is er toezicht op het schoolplein door een leerkracht. Om 8.25 uur gaat de eerste bel, de leerlingen gaan dan naar binnen, zodat we om 8.30 uur, met de tweede bel, op tijd kunnen starten met onze lessen. De ouders van de leerlingen van groep 3 en hoger gaan niet meer mee naar binnen, tenzij men een belangrijke mededeling voor de leerkracht heeft. Dit om de onderwijstijd zo goed mogelijk te benutten. 

Ochtendpauze:

De ochtendpauze is van 10.00 uur – 10.15 uur. Kinderen hebben tijd om iets te drinken en fruit te eten. Tijdens dit speelkwartier hebben alle leerkrachten pleinwacht. De leerlingen weten dat ze bij deze leerkrachten terecht kunnen voor vragen. 

Middagpauze:

De middagpauze begint om 11.45 uur en eindigt om 12.30 uur. De leerlingen eten tussen de middag hun brood in het eigen lokaal, onder begeleiding van de leerkracht en spelen daarna een half uur buiten, onder toezicht van de pleinwacht (ouders).