Basisschool Buurse is een school met een dorpskarakter. We bieden doelgericht onderwijs en willen het kind een brede kijk op de wereld geven. Grote betrokkenheid, door kleinschaligheid. We zetten het kind zelf centraal. ‘Zelf’ als in zelfstandig, zelfsturend (eigenaarschap), zelfvertrouwen en zelfontwikkeling. Samen grenzen opzoeken, verleggen, aangeven of juist grenzen doorbreken. Ons motto is dan ook BS Buurse | Grensverleggend onderwijs – Samen steeds een stapje verder.

Vanuit ons motto vertalen we onze visie in de vier kernwaarden Waardering, Samen, Groei en Bloei, Toekomstgericht:

Waardering

Iedereen is uniek. Wij vinden het van belang dat iedereen op school zich gewaardeerd, gerespecteerd en geaccepteerd voelt. Door vanuit een respectvolle en open houding met elkaar in gesprek te gaan en samen te leren, wordt de veilige omgeving behouden. Ons uitgangspunt is het denken in kansen en vooral te focussen op dat wat er goed gaat. Van daaruit kan dan samen een volgende stap gezet worden.

Samen

Op onze school werken veel mensen samen, allemaal in het belang van de ontwikkeling van de leerlingen. We vinden de samenwerking tussen ouders, leerlingen en leerkrachten heel belangrijk. Hierbij is iedereen vanuit zijn eigen rol gelijkwaardig. Door deze samenwerking is er de mogelijkheid om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de mogelijkheden en behoeften van alle betrokkenen.

Groei en Bloei

Wij willen het optimale uit de leerlingen halen door aan te sluiten bij hun onderwijsbehoeften die ze heel vaak zelf goed kunnen beschrijven. We weten dat leerlingen het beste leren als ze zelf regie kunnen nemen op hun leerproces. Uitgangspunt daarbij is wel dat leerlingen basisvaardigheden nodig hebben die als fundament dienen waarop verder gebouwd wordt aan de persoonlijke ontwikkeling.

Toekomstgericht

We willen leerlingen voorbereiden op de toekomst. Daarvoor bieden wij een breed aanbod kennis en vaardigheden aan in ons onderwijs. Dit betreft kennis en vaardigheden op sociaal, emotioneel, cognitief, motorisch als creatief vlak. Er is in het onderwijs veel aandacht voor het onderwijs van de toekomst. Wat hebben onze leerlingen nodig aan kennis en vaardigheden om ze voor te bereiden op en actief deel te kunnen nemen aan een snel veranderende maatschappij. Veel van deze vaardigheden worden samengevat onder de noemer 21e eeuwse vaardigheden. Wij geven deze vaardigheden een plek in ons onderwijs.