In onze nieuwsbrief plaatsen wij alleen berichten die gericht zijn op, of in het belang zijn van, de leerlingen van onze school. Bijvoorbeeld niet-commerciële informatie om het lezen en leesplezier van kinderen te vergroten, informatie over kinderactiviteiten van de lokale parochie of verenigingen uit de omgeving van de school. Ook is het onder dezelfde voorwaarden mogelijk om bv. een informatieposter op te laten hangen op het prikbord in de hal. Als een vereniging om aanmelding voor bv. een clubevenement dan is de vereniging zelf verantwoordelijk voor het aanmeldproces.

De beoordeling voor de plaatsing op het prikbord en/of de nieuwsbrief ligt bij de directeur. Houd er rekening mee dat de nieuwsbrief (meestal) één keer per maand verschijnt, zo rond de eerste dag van de maand. Zorg dus voor een tijdige aanlevering!