Informatie

Privacy statement

Op onze scholen wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van leerlingen. Elke school heeft leerling gegevens nodig om leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en begeleiden. Ook worden de gegevens opgeslagen voor de goede administratie van de school.
Klik voor de link naar Privacy statement van Stichting Keender.
Klik voor informatie over gebruik van LVS gegevens voor Nationaal Cohort Onderzoek.

Nieuwsbrief

Wij verzenden de nieuwsbrief, via de mail, naar alle ouders van onze school. Bent u geen ouder van onze school, maar wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen, dan kunt u dit laten weten door een mail te sturen aan directie@bsbuurse.nl Wij zorgen er dan voor dat u de nieuwsbrief in uw mailbox ontvangt. Mocht u onze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, kunt u zich afmelden door een mail te sturen aan directie@bsbuurse.nl

Verlof volgens de regels

Soms worden we geconfronteerd met mondelinge of schriftelijke verlofaanvragen, die we niet kunnen honoreren. We begrijpen heel goed, dat het fijn is om voor de files uit te rijden. Ook is het aantrekkelijk om buiten de vakanties om een paar dagen weg te plannen. Vanuit de wettelijke regelgeving kan dit echter niet. Alle kinderen vanaf vijf jaar zijn leerplichtig. Wilt u daarom goed bekijken of u recht heeft op verlof, voordat u uw aanvraag indient?
Voor het formulier klikt u hier: Verlofaanvraag

Rookvrij schoolplein

Een gezonde leeromgeving vinden wij als school belangrijk. Daar hoort ook een rookvrij schoolterrein bij. Sinds 1 augustus 2020 moeten alle scholen verplicht een rookvrij schoolterrein hebben. Op het terrein mag niet gerookt worden. Dit geldt voor iedereen: leerkrachten, ondersteunend personeel, ouders en bezoekers. Ook tijdens ouderavonden en andere activiteiten buiten schooltijd.
Basisschool Buurse wil kinderen een gezonde en rookvrije leeromgeving bieden. Uit onderzoek blijkt dat ‘zien roken, doet roken’. Kinderen en jongeren beginnen gemakkelijker en eerder met roken als ze roken in hun omgeving zien. Een rookvrij schoolterrein helpt leerlingen niet te starten met roken en voorkomt ongewenst meeroken.
Wij vragen eenieder ook niet te roken buiten het schoolplein, bij de ingangen van het plein of op de parkeerplaats in het zicht van de kinderen. Bijvoorbeeld bij het brengen en ophalen van leerlingen. Alvast onze dank voor jullie medewerking! Met elkaar dragen we bij aan een gezonde leeromgeving.

Beleid gescheiden ouders 
Beleid informatievoorziening aan gescheiden ouders

Stichting Leergeld 
Stichting Leergeld
Je wilt als ouder dat je kind mee kan doen. Met een excursie, met sport, met school. Leergeld helpt met sportschoenen, een ouderbijdrage of contributie als daar even geen geld voor is. Leergeld zegt: nu meedoen, is straks meetellen. Voor meer informatie kunt u op de link hierboven klikken.

Verslagen en plannen school
Jaarverslag 2019 – 2020 
Jaarplan 2020 – 2021 
Schoolplan 2019 – 2023

SchoolOndersteuningsProfiel – SOP 

SchoolOndersteuningsProfiel/SOP

Documenten stichting Keender
Klachtenregeling Keender
Verzekeringen Keender