Op BS Buurse wordt gewerkt met het LIST-project (Lees Interventieproject voor Scholen met een Totaalaanpak) vanuit het betrokkenheidsperspectief van het lezen. Het doel van het leesonderwijs is niet alleen het aanleren van een techniek. Het doel van instructie bij lezen is het ontwikkelen van gemotiveerde en strategische lezers die het feit dat ze geletterdheid zijn, gebruiken om te leren én gebruiken om te lezen voor hun plezier. De techniek van het lezen is slechts een middel om dat doel te bereiken.

In het project wordt daarom de techniek van het lezen steeds verbonden met leesbegrip en leesbeleving. Vloeiend lezen wordt vooral bereikt door veel te lezen. De ontwikkeling van het vloeiend lezen wordt in het project bevorderd door het lezen van teksten.

Kernaspecten van het LIST-project:

 • Verbinden (techniek), begrip en beleving;
 • Toewerken naar operationele en hoge doelen;
 • Nauwgezet volgen van de leerlingen en gebruik toetsgegevens en observatie om aanbod bij te stellen;
 • Leeftijdsadequaat aanbod;
 • Gelaagdheid in aanbod;
  – Basale instructie en ondersteuning voor alle kinderen;
  – Versnellen van het leerproces door uitbreiding van instructietijd en andere wijze van oefenen voor zwakke leerlingen;
 • Actief en verdiepend omgaan met tekst/boeken;
 • Rijk aanbod aan boeken in de groep.