Duits op school

Sinds schooljaar 2016 – 2017 nemen wij deel aan het project ‘Buurtaal jong leren – Die Nachbarsprache jung lernen’. Het algemene uitgangspunt van dit project is om leerlingen al op jonge leeftijd kennis te laten maken met de buurtaal en daarbij de cultuur van beide landen. Dit om wederzijds respect en begrip voor elkaars gewoonten en gebruiken te kweken. In het project staat het met elkaar leren van de buurtaal, in ons geval de Duitse taal, door zowel leerlingen al leerkrachten centraal. Er worden Duitse lessen gegeven, door een geschoolde leerkracht, in de groepen 1/2, 3, 4, 5 en 6. Ten minste twee keer per jaar vindt er een uitwisseling plaats met leerlingen van de Katharinenschule in Alstätte. Wij zijn hiermee een Euregioprofielschool.