Foto's
Laatste nieuws
Kalender

MAAND ARCHIEF

MR

De MR is de brug van ouders naar de directie; de ouders in de MR zitten er als vertegenwoordigers van alle ouders!

De MR vindt het belangrijk om open en eerlijk met alle betrokken te communiceren om zodoende de juiste beslissingen te kunnen nemen in het belang van de kinderen en de school. De MR wil hierbij graag een actieve en herkenbare rol spelen en staat open voor iedereen en alle zaken. Zaken die de MR bespreekt zijn niet altijd groot of ingewikkeld. Mocht u een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kunt u dit wellicht aankaarten bij de MR.

U mag uw opmerkingen of twijfels bij de MR uitspreken en uw vragen bij hen neerleggen. (Voor echt inhoudelijke vragen, specifiek over uw eigen kind, moet u natuurlijk bij de leerkracht zijn!). Mocht u vragen hebben, kunt u een e-mail sturen aan mr@bsbuurse.nl. U kunt natuurlijk ook altijd één van de MR-leden persoonlijk aanspreken.

Leden MR

Oudergeleding:
Dhr. A. Swidde (voorzitter)
Mevr. M. Busch

Personeelsgeleding:
Mevr. M. ten Heggeler (secretaris)
Mevr. I. Eppink

De vergaderdata van de MR zijn te vinden in de ouderkalender.

Notulen vergaderingen

Jaarverslag 2017-2018

notulen 2 oktober 2018

notulen 4 december 2018

Notulen MR 22 januari 2019

Notulen 12 maart 2019

Notulen MR 14 mei 2019

 

LAATSTE NIEUWS

CONTACT

basisschool Buurse
de Noor 101
7481RL Buurse
Tel.: 053-5696363
E-mail: directie@bsbuurse.nl

facebook