Schoolgids

Geachte ouder(s), verzorger(s), belangstellende(n),

Dit is de schoolgids voor het schooljaar 2021-2022. Deze is bedoeld voor ouders/verzorgers die hun kind(eren) op basisschool Buurse hebben, maar ook voor ouders/verzorgers van toekomstige leerlingen.

In deze gids staan veel belangrijke zaken aangaande school, zoals onze onderwijsvisie, de organisatie, ontwikkeling en resultaten van ons onderwijs, de zorg voor de kinderen, het personeel, de oudervereniging en medezeggenschapsraad, de regeling van de school- en vakantietijden, en belangrijke namen en adressen.

We hopen dat u deze gids zorgvuldig en met plezier zult lezen. Graag horen wij uw opmerkingen, vragen en ideeën t.a.v. deze gids. Onze schoolgids komt elk jaar opnieuw uit en heeft de instemming van onze medezeggenschapsraad.

Met vriendelijke groet,

team en medezeggenschapsraad van basisschool Buurse.

Klik hier om de schoolgids te downloaden: Schoolgids 2021 – 2022